Krasnany

 

Zmena územného plánu pána primátora Valla PS

Koniec Krasňan a vinohradu

·         Územný plán hl. m. SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 07, co má pro Krasňany

fatálni následky

 

1.     

 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Link Vallo plán „B“ PS je: Zmeny a doplnky 07

Bohužiaľ to nie je všetko, na komisii sa schválila parkovacia politiku len pre Krasňany. Čo to znamená? Magistrát bude mať konečné rozhodovacie slovo.

Odpoveď z magistrátu je, že sa jedna o aktualizácii „ zmeny a doplnky 08 územného plánu“, áno na Žabom majeri sa ma vybudovať skládka a zapracovanie biologického odpadu, čo je hneď za firmou SEZAM.  Výpary z hniloby môžu občania zniesť ?

Odpoveď od pána starostu je, že magistrát bude akceptovať  pripomienky a opravy búdu v „ zmeny a doplnky 08 „ ( čo môže trvať min. 4 roky)

Iba dodám, to čo je na papieri je smerodajné, niklov sľuby. Keby mali tu vôľu, rozporne odstavce dajú hneď preč.

 

Čo ma zaráža, že tento materiál nám ako poslancom do komisie výstavby a životného prostredia pán starosta nezaradil. Teda absolútne bez naši vedomosti a potichu pán primátor zverejnil materiál na stránkach magistrátu. Prečo nás pán starosta neinformoval ? Nevaroval, že sa materiál pripravuje?  Tu stačí jedna odpoveď a to „ PS“

Čo môžeme teraz urobiť?
Verejnosť môže dokumentáciu pripomienkovať písomne do 18. decembra 2020 na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava  alebo elektronickou poštou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Poďme za Raču zrušiť tento uzemní plán v plnom rozsahu !!
Robert Hammer
Tel.:0910 690340 , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

·        

 

 

     Na Jar 2020 a máme tu „Štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy“ z kancelárie Magistrátu pána primátora Valla. Opäť si môžeme povšimnúť, Pekná Cesta a Račianska.

 

 

 

 

·        Histórie:
Developerské zámery z roku 2013 nám ukazujú, aké mali/majú ambície pod ruskou rozvoje investori ako zlepšiť nám občanom životní úroveň. Samozrejme, že bez sociálneho vybavení nebo vyhovujúci doprave nebo odvod splašky. Zaplatíme z vlastní kapsy.

Štúdie ma 155 strán a toto je základný koncept jak sa má rozvoj uberať, pardon betónovať keď centrum Bratislavy disponuje voľnými priestormi pro rozvoj. Je rozdiel zaplatiť za poľnohospodárskou pôdu nebo za stavební parcelu, pravda.... Teda schovávať sa za rozvoj a betónovať zeleň?

Tento materiál na netu už nenájdete, preto sa podelím o niektoré časti: